Temel Kavramlar

Temel Kavramlar

Sayı Kümesi

Rakam

Sayıları ifade etmek için kullanılan sembollere rakam denir.

Onluk sistemin rakamlar kümesi;

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} dur. Toplam 10 tane rakam vardır

Sayma Sayıları

Sayma sayıları kümesi

{1,2,3,4,5,6……+∞} dur.

Doğal Sayılar

Doğal sayılar kümesi “N” ile gösterilir.

N={0,1,2,3,4,5,6…..+∞} sonusuza kadar gider

Pozitif doğal sayılar kümesinde sıfır(0) yoktur.

N+= {1,2,3,4,5,6…….+ ∞}

Tam Sayılar

Tam sayılar kümesi Z ile gösterilir.

Z={-∞…..,-3,-2,-1,0,1,2,3,…..+∞}

Tam sayılar kümesi  üç gruptan oluşur.

Z={-∞…..,-3,-2,-1,0,1,2,3,…..+∞}

Negatif Tam        Pozitif Tam

Sayılar                   Sayılar                                    → büyür

←küçülür

Tam sayılar sağa gidildikçe küçülür, sola gidildikçe büyür.

Tam Sayılarda Dört İşlem

Toplama ve Çıkarma İşlemi

Aynı işaretli tam sayılar toplanırken sayılar toplanıp ortak işaret konur.

örnek:

(+4) + (+5)=+9

7+8=15

(-2)+(-3)=-5

-7-23=-30

Zıt işaretli tam sayılar toplanırken mutlak değerce büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır. Büyük sayının İşareti konulur.

Örnek:

→(+9)+(-7)=+2

|+9|>|-7|

→|-15|+|+5|=-10

|-15|>|+5|

→-9+5=-4

→8-13=-5

Çarpma Ve Bölme İşlemi

Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı veya bölümünün sonucu pozitiftir.

Örnek:

→ (+12) * (+3) = +36    → (+48) : (+4) = +12

→ (-6) * (-3) = 18  → (-60) : (-3) = +20

Ters işaretli iki tam sayının çarpımı veya bölümü sonucu negatiftir.

Örnek:

→ (-12) * (+3) = -36    → (+48) : (-4) = -12

→ (6) * (-3) = -18  → (-60) : (3) = -20

Kuvvet Alma

Bir sayının pozitif kuvveti alınırken sayı, kuvvet kadar yan yana yazılarak çarpılır.

an=a.a.a.a…….n

n tane

Örnek:

→  24=2.2.2.2

→  43=4.4.4

İşlem Önceliği

Bir soruda birden fazla işlem varsa aşşağıdaki sıraya göre işlem yapılır.

  1.  Parantez içi()
  2.  Kuvvet(üst) alma
  3.  Bölme ve çarpma
  4.  Toplama ve çıkarma

 

Diğer Konulara Bakmak İçin Tıklayın

 

Leave a Reply