Etiket yönetimin amacı

Yönetim Organizasyon

businesswoman in her office
YÖNETİM VE YÖNETİCİ YÖNETİM Yönetim, belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek karar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır. YÖNETİMİN AMACI • Düzen…