Etiket türkçe

HATA AYIKLAMA

HATA AYIKLAMA C# Try – Catch Bloku C# Try – Catch Nasıl Kullanılır ? Try { //Hata olmadığı sürece çalışıcak kodlar; } catch(özel durum) { Hata oluştuğunca çalışacak kodlar. } Yukarıda görüldüğü gibi normal kodları try bölümüne, herhangi bir hata…

C# Döngüler

C# DÖNGÜLER Çözdüğünüz bir soru yanlış çıkarsa doğru çıkana kadar soruya odaklanmaya çalışırsınız. Doğru cevabı bulamazsanız tekrar başa döner yeniden bulmaya çalışırsınız. İşte burada döngüsel bir durum oluşmuş olur. Doğru cevabı bulana kadar devam eder. Programlama dilinde ise bu işi…

C# OPERATÖRLER

black and gray laptop computer turned on doing computer codes
C# OPERATÖRLER Programlama dillerinde tanımlanmış sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmayı sağlayan karakter yada karakter topluluklarına operatör denir(c# operatör).                                           …

DEĞİŞKENLER VE VERİ TÜRLERİ

coding computer data depth of field
C# DEĞİŞKENLER VE VERİ TÜRLERİ Değişken Tanımlama Kuralları Değişken tanımlarken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Değişken adlarında yalnızca harf(büyük ve küçük), rakam ve alt çizgi(_) karakteri kullanılabilir . Boşluk bırakılamaz. Değişken adı bir harf ile başlamak zorundadır. Rakamlarla Başlayamaz. Türkçe karakterler kullanılabilir(önerilmez).…

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DERS NOTLARI

Bigisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Ders Notları Bilgisayar Programcılığı; Görsel Programlama Bilgisayar Programcılığı; Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Programcılığı; Programlama Temelleri Bilgisayar Programcılığı; Nesne Tabanlı Programlama Bilgisayar Programcılığı; Girişimcilik Bilgisayar Programcılığı; İnternet Programcılığı Diğer Konulara Bakmak İçin Tıklayın