Etiket dgs matematik

Faktöriyel

FAKTÖRİYEL 1 den başlayarak n ye kadar olan doğal sayıların çarpımına n faktöriyel denir ve n! Şeklinde gösterilir. n! = n( n-1 ).( n-2 ).( n-3 )…..3.2.1(nεN) 0! = 1 1! = 1 2! = 2 3! = 6 4!…

Asal Sayılar

ASAL SAYILAR Asal Sayılar Nelerdir? Asal Sayılar Negatif Olabilir Mi? Asal sayılar bir ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1 den büyük tam sayılara asal sayı denir. {2,5,7,11,13,17,19,23………} 1 asal sayı değildir. En küçük asal sayı 2 dir. Çift…

Temel Kavramlar

Temel Kavramlar Sayı Kümesi Rakam Sayıları ifade etmek için kullanılan sembollere rakam denir. Onluk sistemin rakamlar kümesi; {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} dur. Toplam 10 tane rakam vardır Sayma Sayıları Sayma sayıları kümesi {1,2,3,4,5,6……+∞} dur. Doğal Sayılar Doğal sayılar kümesi “N” ile gösterilir. N={0,1,2,3,4,5,6…..+∞}…