Etiket C#

HATA AYIKLAMA

HATA AYIKLAMA C# Try – Catch Bloku C# Try – Catch Nasıl Kullanılır ? Try { //Hata olmadığı sürece çalışıcak kodlar; } catch(özel durum) { Hata oluştuğunca çalışacak kodlar. } Yukarıda görüldüğü gibi normal kodları try bölümüne, herhangi bir hata…

C# diziler

brown wooden shelf with books
C# DİZİLER C# Diziler (array) Nasıl Oluşturulur? c# Diziler (array) sıralı bir şekilde yazılmış elemanlardır. Bir dizideki elemanlar aynı türdedir. Bir dizi değişkeni; eleman türü ardından da bir çift köşeli parantez ve değişken adı yazılarak tanımlanabilir. Örnek; int[] telno;// telefon…

C# Döngüler

C# DÖNGÜLER Çözdüğünüz bir soru yanlış çıkarsa doğru çıkana kadar soruya odaklanmaya çalışırsınız. Doğru cevabı bulamazsanız tekrar başa döner yeniden bulmaya çalışırsınız. İşte burada döngüsel bir durum oluşmuş olur. Doğru cevabı bulana kadar devam eder. Programlama dilinde ise bu işi…

Şart İfadeleri (İf else&&Switch case)

grayscale photo of computer laptop near white notebook and ceramic mug on table
ŞART İFADELERİ Günlük hayatta en çok kullanılan yapılardan bir tanesidir ( c# if else, c# switch case ). Örneğin okulda öğretmenlerden “dersi dinlemezseniz sınavı geçemezsiniz” şeklindeki uyarıları.                           …

C# OPERATÖRLER

black and gray laptop computer turned on doing computer codes
C# OPERATÖRLER Programlama dillerinde tanımlanmış sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmayı sağlayan karakter yada karakter topluluklarına operatör denir(c# operatör).                                           …

DEĞİŞKENLER VE VERİ TÜRLERİ

coding computer data depth of field
C# DEĞİŞKENLER VE VERİ TÜRLERİ Değişken Tanımlama Kuralları Değişken tanımlarken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Değişken adlarında yalnızca harf(büyük ve küçük), rakam ve alt çizgi(_) karakteri kullanılabilir . Boşluk bırakılamaz. Değişken adı bir harf ile başlamak zorundadır. Rakamlarla Başlayamaz. Türkçe karakterler kullanılabilir(önerilmez).…

Görsel Programlama

C# KONULARI C# KONULARI; 1.Değişkenler Ve Veri Türleri 2.Operatörler 3.Şart İfadeleri(Else İF&&Switch Case) 4.Döngüler 5.Diziler (Array) 6.Hatalar 7.Formlar Ve Kontroller 8.Diyalog Pencereleri 9.Matematiksel Metotlar 10.Metotlar 11.Class (Sınıf) Yapısı 12.Dosyalama İşlemleri 13.Veri Tabanı İşlemleri  

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DERS NOTLARI

Bigisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Ders Notları Bilgisayar Programcılığı; Görsel Programlama Bilgisayar Programcılığı; Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Programcılığı; Programlama Temelleri Bilgisayar Programcılığı; Nesne Tabanlı Programlama Bilgisayar Programcılığı; Girişimcilik Bilgisayar Programcılığı; İnternet Programcılığı Diğer Konulara Bakmak İçin Tıklayın