Etiket c# form

C# Döngüler

C# DÖNGÜLER Çözdüğünüz bir soru yanlış çıkarsa doğru çıkana kadar soruya odaklanmaya çalışırsınız. Doğru cevabı bulamazsanız tekrar başa döner yeniden bulmaya çalışırsınız. İşte burada döngüsel bir durum oluşmuş olur. Doğru cevabı bulana kadar devam eder. Programlama dilinde ise bu işi…

Şart İfadeleri (İf else&&Switch case)

grayscale photo of computer laptop near white notebook and ceramic mug on table
ŞART İFADELERİ Günlük hayatta en çok kullanılan yapılardan bir tanesidir ( c# if else, c# switch case ). Örneğin okulda öğretmenlerden “dersi dinlemezseniz sınavı geçemezsiniz” şeklindeki uyarıları.                           …