Etiket c# döngüler

C# diziler

brown wooden shelf with books
C# DİZİLER C# Diziler (array) Nasıl Oluşturulur? c# Diziler (array) sıralı bir şekilde yazılmış elemanlardır. Bir dizideki elemanlar aynı türdedir. Bir dizi değişkeni; eleman türü ardından da bir çift köşeli parantez ve değişken adı yazılarak tanımlanabilir. Örnek; int[] telno;// telefon…

C# Döngüler

C# DÖNGÜLER Çözdüğünüz bir soru yanlış çıkarsa doğru çıkana kadar soruya odaklanmaya çalışırsınız. Doğru cevabı bulamazsanız tekrar başa döner yeniden bulmaya çalışırsınız. İşte burada döngüsel bir durum oluşmuş olur. Doğru cevabı bulana kadar devam eder. Programlama dilinde ise bu işi…