Şart İfadeleri (İf else&&Switch case)

ŞART İFADELERİ

Günlük hayatta en çok kullanılan yapılardan bir tanesidir ( c# if else, c# switch case ). Örneğin okulda öğretmenlerden “dersi dinlemezseniz sınavı geçemezsiniz” şeklindeki uyarıları.                            Bazen evde anne yada babadan “İyi not alırsan sana telefon alacağım” şeklinde konuşmalar geçer bu gibi durumların tamamında şart ifadeleri ile karşı karşıya kalınır.

C# if else ifadesi

Türkçe karşılığı “Eğer” olarak nitelendirilebilecek if ifadesi iki seçenekli durumlar için kullanılan yapılardır.

//c# if else ifadesinin söz dizimi şu şekildedir;

if(koşul)

ifade-1

Else

ifade-2

koşul doğru ise(true) ifade-1, yanlış ise(false), ifade 2 işletilecektir.

örnek: Klavyeden girilen sınav notunun dersi geçmek için yeterli olup olmadığını bulan program.

bu kodlamada int tipinde tanımlanan bir puan değişkeni değeri klavyeden almaktadır. Böylece puan değişkenine göre program yönledirilmektedir.

bu programdaki koşul, puan değişkeninin değeri 50’den küçük olmasıdır. Eğer puan değişkeni 50 den küçükse koşulun sonucu true olucak ve ekrana “puanınız geçme notunun altında”yazacaktır.     Aksi takdirde  false olacak ve ekrana “Tebrikler Dersi Geçtiniz” yazacaktır. Aşşağıda her iki durum içinde ekran çıktıları incelenebilir.

İç İçe If İfadesi

bir programda tek bir if bloku kullanılabileceği gibi bir if ifadesinin içinde başka bir if ifadesi de kullanılabilir. Bu ifadelerin sayısı artabilir.

Yzım şekli aşşağıdaki gibidir;

if(koşul-1)

kod//

else if(koşul-2)

kod//

else if(koşul-3)

kod//

else

kod//

herhangi bir koşul true döndürmezse ekrana en son else bloğu ekrana gelir.

Aşşağıdaki örnek programda öğrencinin girilen notlarının ortalamasına göre harf notu belirler.

                                                                                                                                                                Öğrenci harf notunu belirleyen program form ekranı

                                                                                                                                                                 Öğrenciharf notunu belirleyen program kodlama ekran

                                                                                                                                                                  Öğrenci harf notunu belirleyen program çıktı ekranı

C# Switch Case İfadesi

Switch ifadesinde elde edilen değer else if yapısındaki gibi yeni değerler ile kıyaslamak yerine eşleştiği değerer göre kodları işler. Budurum aynı zamanda programın okunulabilirliğine de katkı yapar.

C# switch case ifadesinin yazım kuralı;

switch(kontrol – ifadesi)

{

case durum – ifadesi-1:

kodlamalar;

break;

case durum – ifadesi-2:

kodlamalar;

break;

Default;

kodlamalar;

break();

}

örnek:Üniversite’ de bulunan myo binasındaki  bölümler ve sınıfları gösteren program;

                                                                                                                                                                            Switch Program Kod Ekranı

                                                                                                                                                                                                                                                         Switch Örnek Program Çıktısı

Diğer Konulara Bakmak İçin Tıklayın

Leave a Reply