DEĞİŞKENLER VE VERİ TÜRLERİ

C# DEĞİŞKENLER VE VERİ TÜRLERİ

Değişken Tanımlama Kuralları

Değişken tanımlarken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.

  • Değişken adlarında yalnızca harf(büyük ve küçük), rakam ve alt çizgi(_) karakteri kullanılabilir . Boşluk bırakılamaz.
  • Değişken adı bir harf ile başlamak zorundadır. Rakamlarla Başlayamaz.
  • Türkçe karakterler kullanılabilir(önerilmez).

Doğru Tanımlama Biçimleri: kilo, _zam, ParaBirimi, Tc_no….

Yanlış Tanımlama Biçimleri: sınıf$, 1.sınıf, class…..

Değişken Tanımlama 

Değişkenler değerleri tutar. Bir değişken tanımlanırken içinde hangi tür veri tutacağı belirtilmesi gerekir.

Örnek: Aşağıdaki ifade “fiyat” adında “int”(tamsayı) değer taşıyan bir değişken olduğunu gösterir.

int fiyat;

değişken tanımlanırken değer verilebilir.

int fiyat=10;

ayrıca daha sonrada değer değiştirilebilir

fiyat=20;

Eşittir işareti(=), sağ taraftaki değeri sol taraftaki değişkene atamak için kullanılır.

aşağıdaki kod ise console ekranında fiyat değişkeninin değeri 30 yazar.

Console .WriteLine(fiyat)

Temel Veri Türleri

Atanmamış Yerel Değişkenler

Bir değişken oluşturulduğunda, değişkene değer atanana kadar rastgele bir değer içerir. Bir değişken kullanılmadan önce bir değer atama zorunluluğu vardır. Aksi taktirde program derlenmeyebilir.

örnek: int=yas;

console.WriteLine(yas); //derleme hatası

Diğer Konulara Bakmak İçin Tıklayın

Leave a Reply