Kategori Genel

Temel Kavramlar

Temel Kavramlar Sayı Kümesi Rakam Sayıları ifade etmek için kullanılan sembollere rakam denir. Onluk sistemin rakamlar kümesi; {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} dur. Toplam 10 tane rakam vardır Sayma Sayıları Sayma sayıları kümesi {1,2,3,4,5,6……+∞} dur. Doğal Sayılar Doğal sayılar kümesi “N” ile gösterilir. N={0,1,2,3,4,5,6…..+∞}…

Görsel Programlama

C# KONULARI C# KONULARI; 1.Değişkenler Ve Veri Türleri 2.Operatörler 3.Şart İfadeleri(Else İF&&Switch Case) 4.Döngüler 5.Diziler (Array) 6.Hatalar 7.Formlar Ve Kontroller 8.Diyalog Pencereleri 9.Matematiksel Metotlar 10.Metotlar 11.Class (Sınıf) Yapısı 12.Dosyalama İşlemleri 13.Veri Tabanı İşlemleri  

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DERS NOTLARI

Bigisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Ders Notları Bilgisayar Programcılığı; Görsel Programlama Bilgisayar Programcılığı; Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Programcılığı; Programlama Temelleri Bilgisayar Programcılığı; Nesne Tabanlı Programlama Bilgisayar Programcılığı; Girişimcilik Bilgisayar Programcılığı; İnternet Programcılığı Diğer Konulara Bakmak İçin Tıklayın