HATA AYIKLAMA

HATA AYIKLAMA

C# Try – Catch Bloku

C# Try – Catch Nasıl Kullanılır ?

Try

{

//Hata olmadığı sürece çalışıcak kodlar;

}

catch(özel durum)

{

Hata oluştuğunca çalışacak kodlar.

}

Yukarıda görüldüğü gibi normal kodları try bölümüne, herhangi bir hata oluştuğunda ise bu gibi durumları yakalamak için de catch bölümüne yazılmalıdır. Özel durum ise hatanın nedenini yakalamak için kullanılan bir ifadedir. Şimdi try – catch yapısını inceleyelim

Örnek:

Programın çalışması şu şekilde olacaktır; İki sayı girilecek ve “Hesapla” butonuna tıklandığında “Sonuç” bölümünde iki sayının çarpımı gözükecektir.

Fakat kullanıcı herhangi bir  kısmı boş bırakırsa program çalışmayacak ve hata verecektir. Aşağıdaki resimde görüldü gibi;

TextBox2 boş bırakıldığı için program çalışmadı ve hata verdi gelin şimdi bu hatayı try-catch ifadesiyle çözelim.

C# Try- catch yapısının kullanımı

Böylece program hata verdiğinde kapanmayıp  kullanıcıya hatanın neyden kaynaklandığını belirten bir mesaj vererek çalışmaya devam etti.

Finally Bloku

Bir kodlamada özel durum oluşsa da oluşmasa da ifadenin her zaman çalıştığından emin olmanın yolu onu bir finally blokunun içine yazmaktır. Finally bloku, bir try blokundan hemen sonra yada try blokundan sonraki son catch blokundan hemen sonra ortaya çıkar. Program finally blokuyla ilişkili try blokuna girdiği sürece finally bloku her zaman çalışıcaktır.

Finally Bloku Nasıl Çalışır?

try

{

//Hata oluşmadığında çalışacak kodlamalar;

}

catch(hata yakalama)

{

//Hata oluştuğunda çalışacak kodlamalar;

}

finally

{

//En son çaşışacak kodlamalar;

}

Try blokuna girildiğinde öncelikle burası çalışacaktır. Eğer buradaki kodların çalışması anında bir özel durum oluşursa catch blokunda bu özel durum yakalanacak ve catch blokundaki kodlar çalışacaktır. En sonunda da finally blokunda yer alan kodlar çalışacaktır. Try blokundaki kodların çalışması anında herhangi bir hata oluşmazsa catch bloku atlanacak ve finally bloku çalışacaktır. Kısacası finally bloku her durumda çalışacaktır.

Örnek:

Videoda görüldüğü gibi hata ekrana geliyor ve finally bloku en son textboxları temizliyor.

Diğer Konulara Bakmak İçin Tıklayın

Leave a Reply