C# OPERATÖRLER

C# OPERATÖRLER

Programlama dillerinde tanımlanmış sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmayı sağlayan karakter yada karakter topluluklarına operatör denir(c# operatör).                                                               c# içerisinde operatörler kullanılırken işlem önceliği dikkate alınarak işlem yapılır. İşlem önceliği yukarıdan aşşağıya doğru olmak üzere aşşağıdaki tablodaki gibidir.

Aritmatiksel Operatörler

Programlama dili bilinen dört işlemin aritmatik işleçlerini destekler.(toplama(+), çıkarma(-),  çarpma(*),  bölme(/))

bu işaretler 4 işlemi temsil ettiği için işleçler olarak adlandırılır.

örnek:

int fiyat;

fiyat=3*4;

burdaki işleç :”*”

İşleçler ve Türler

Tüm işleçler tüm veri tiplerine uygulanamaz. Değer üzerinde kullanılacak işleçler, değerin türüne bağlıdır.                                                                                                                                                                örnek: int, float yada double veri türlerinde tüm aritmatik işleçler kullanılabilir. Ancak string ve bool türü değişkenler üzerinde sadece(+) işleçi kullanılabilir.

Örnek: Hatalı Kod;

console.WritelLine(“ahmet”-“mehmet”);

string  türü değişkenler üzerinde + işleçi kullanıldığında değerleri toplamaz sadece birleştirir.

örnek:

Conlsole.WriteLine(“12″+”8”);         //ekran görüntüsü=128;

Aktarma Operatörleri

aktarma işlemleri için kullanılan operatörlerdir.

-= solundaki değişken ile sağındaki değişkeni toplayarak sonucu solundaki değişkene aktarır.

int a= 2;

int b= 3;

b-=a;    //b=1 değerini alır.

Toplama operatörü içinde aynı şey geçerlidir.

int a= 2;

int b= 3;

b+=a;    //b=5 değerini alır.

*= solundaki değişken ile sağındaki değişkeni çarparak sonucu solundaki değişkene aktarır.

int a= 2;

int b= 3;

b*=a;    //b=6 değerini alır.

/= solundaki değişkeni sağındaki değişkene bölerek sonucu solundaki değişkene aktarır.

int a= 4;

int b= 2;

b/=a;    //b=2 değerini alır

%= solundaki değişkeni sağındaki değişkene bölerek kalanı solundaki değişkene aktarır.

int a= 3;

int b= 2;

b%=a;    //b=1 değerini alır

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler ile True yada False olmak üzere iki değer üzerinden işlem yapılır.

&(ve) Operatörü

true & true = true

true & false = false

false & true = false

false & false = false

| (veya) Operatörü

true | true = true

true | false = true

false | true = true

false | false = false

&&(vedeğil) Operatörü

true | true = true

true & false = false

||(veyadeğil) Operatörü

true || işlem yapılmayan değişken = true

true || false = true

false|| false = false

 

Diğer Konulara Bakmak İçin Tıklayın

Leave a Reply