C# Döngüler

C# DÖNGÜLER

Çözdüğünüz bir soru yanlış çıkarsa doğru çıkana kadar soruya odaklanmaya çalışırsınız. Doğru cevabı bulamazsanız tekrar başa döner yeniden bulmaya çalışırsınız. İşte burada döngüsel bir durum oluşmuş olur. Doğru cevabı bulana kadar devam eder. Programlama dilinde ise bu işi döngüler (C# for döngüsü ve while döngüsü) yapar.

C# For Döngüsü

C# for döngüsünün kullanımı;

for(başlangıç değeri; bitiş değeri(koşul); denetim değişkeni güncellemesi)

{

kodlamalar//

}

C# for döngüsü örnek kodlama;

static void Main(string[] args)
{
for(int i=1; i < 11; i++)
{
Console.WriteLine(i);
}
}

1’den 10’a kadar sayıları yazdıran programın ekran çıktısı;

Başlangıç ve bitiş değerleri belli olan verilerde for döngüsü kullanılması daha mantıklıdır.

While Döngüsü

While Döngüsü Nedir?

Bir koşula bağlı olarak(koşul sonucu true olduğu sürece) kodlamaları tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılan döngüsel yapıdır.

While Döngüsü Kullanımı Nasıldır?

while(koşul)

{

kodlamalar//

denetim değişkeni güncellemesi (sayaç)

}

koşul değerlendirilir sonucu true is döngü içerisindeki kodlar çalışır. Döngü içindeki son kod çalıştıkdan sonra tekrar koşul sorgulanır. Koşul sonucu false ise döngüden çıkılır. True ise tekrar döngü içerisindeki kodlar çalışır.

Aslında bakıldığında bu döngüdeki koşul ile if yapısındaki koşulun kullanımı benzerlik göstermektedir. Ancak yine de bir takım yazım farklılıkları vardır.

While Döngüsünde koşul yazılırken nelere dikkat edilmeli?

  • Koşul, bir boolean ifadeden oluşmalıdır.
  • Koşul, her zaman parantez içerisinde yazılmalıdır.
  • Koşuldaki boolean deyiminin sonucu ilk çalışmada false olursa döngüdeki kodlar çalışmaz.

While döngüsü örnek kodlama;

1’den 10’a kadar sayıları yazdıran programın ekran çıktısı;

Döngü ile yazdırma;

Döngü kullanmadan yazdırma;

Break ve Continue İfadeleri

Döngülerde çok fazla tavsiye edilmemesine rağmen ihtiyaç haline kullanılabilecek ifadelerdir.

Break komutu, switch ifadesinde kodlamayı bulunduğu yerde bitirmek için kullanılmıştı. Döngülerdeki kullanım alanı da aynıdır. Break komutu döngüden çıkmak için kullanılır.

Örnek:1’den 10’a kadar olan sayıları toplayan programda kullanımını görelim;

Ekran Çıktısı;

Continue ifadesi ise döngüdeki denetim ifadesinin(sayaç) değerini bir sonraki konuma getirmek için kullanılır.

Örnek üzerinden inceleyelim;

Yukarıdaki resimde görülen kodllama; 2’nin katı olan sayılar hariç 0 ile 10 arasındaki sayıları ekrana yazdırmak için kullanılmaktadır. 2’nin katı olan sayıları hariç tutmak için continue ifadesi kullanılmıştır.

Programın Ekran Çıktısı;

Diğer Konulara Bakmak İçin Tıklayın

Leave a Reply