C# diziler

C# DİZİLER

C# Diziler (array) Nasıl Oluşturulur?

c# Diziler (array) sıralı bir şekilde yazılmış elemanlardır. Bir dizideki elemanlar aynı türdedir. Bir dizi değişkeni; eleman türü ardından da bir çift köşeli parantez ve değişken adı yazılarak tanımlanabilir.

Örnek;

int[] telno;// telefon numarası

Bir dizi oluşturmak için, new(yeni) anahtar sözcüğünü ardından da eleman türünün adı ve köşeli parantez içinde oluşturduğunuz dizinin boyutu yazılmalıdır.

örnek;

int[] telno;

telno = new int[10];

yukarıdaki örnekte telno isimli bir dizi tanımlanmıştır, telno dizi değişkeni için yeni 10 tam sayıdan oluşan dizi oluşturulup telno isimli dizi değişkenine atanmıştır.

Diziye (array) Değer Atama

Bir Dizi oluşturulduğunda dizinin tüm elemanları türlerine bağlı olarak varsayılan bir değer ile oluşur. Bir dizinin elemanlarını belirli değerlerle  başlatmak için küme parantezin içerisinde virgülle ayıyararak değerleri yazabiliriz.

örnek;

int[] telno = new int[10]{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

küme parantezi içindeki değerlerin sayısı, dizinin boutuna eşit olmalıdır.

Dizinin Elemanlarına Erişme

Dizi elemanına erişmek için, erişmek istediğiniz elemanın hangisi olduğunu gösteren ifadenin yazılması gerekir. Dizilerde indeks numarası olarak adlandırılan erişim numaraları sıfırdan başlar yani bir dizinin ilk elemanı 1.dizinde değil, 0.dizinde bulunur.

örnek: Dizi Elemanlarına Erişme;

Aşşağıdaki örnekte 1.elemanın içeriğini no isimli değişkene nasıl atandığını ve daha sonra no isimli değişkenin değiştirilmiş son değerini(9) atayarak dizinin içeriğinin değiştirildiğini göstermektedir.

Ekan Çıktısı;

Foreach İfadesi

Foreach ifadesi(döngüsü), bir dizi belirten ifadenin veya bir koleksiyonun her elemanı için yapısındaki kodları çalıştıran ifadedir.

Foreach Kullanım Şekli;

foreach (degisken_tipi degisken in dizi)

{

//Kodlar

}

Tanımlanan değişken sırasıyla belirtilen bir dizi içerisindeki elemanları tutar. Foreach ifadesi(döngüsü) döngüye ait değişkeni kullanmamızı sağlar. Değişkeni istediğimiz şekilde işleme sokabiliriz.

Örnek;

Burada sehirler dizisinde yer alan değerleri alt alta ekrana yazdırıyoruz.

Ekran Çıktısı;

Dizi Kopyalama

Dizi kopyası oluşturmak için yapılacak ilk şey dizi ile aynı türde ve aynı uzunlukta yeni bir dizi oluşturulmalıdır.

örnek;

int[] telno= {1,2,3,4};

int[] kopya = new int[4];

Yapılacak ikinci şey ise yeni dizinin içindeki değerleri orijinal dizinin içindekilere eşitlemek.

örnek;

 

Yukarıdaki sehirler isimli 4 elemanlı dizideki elemanlar, yeni oluşturulmuş koya isimli 4 elemanli bir diziye for döngüsü kullanılarak kopyalandığı gösterilmektedir.

Ekran Çıktısı;

Diğer Konulara Bakmak İçin Tıklayın

 

 

 

 

Leave a Reply