Bilgisayar Destekli Tasarım

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Resim Nedir?

Bilgisayar destekli tasarım: Resim, 2 boyutlu ortamda nesnelerin çizgilerle tarif edilmesidir.

2 boyutlu ortam, çizim yaptığımız kağıt yüzeyidir. Çizim yaparken oluşan her şekil, nesnenin geometrik yapısını anlamamıza yardımcı olur. Çizim, bakış açımıza bağlı olarak nesnenin var olan altı yüzeyinden birini, ikisini veya üçünü aynı anda tarif edebilir. Nesnenin tarifi amacıyla resimler teknik işlemlerde çok yaygın olarak kullanılırlar.

Resimler yazıya göre çok daha fazla bilgi taşırlar. Resimlerden elde edilecek bilgilerin kesin ve hatasız olabilmesi için bazı standartlar kullanılır. Resmi okuyanlar hatasız olarak ve hep aynı şeyi algılar. Bu yolla teknik resim denen ve uluslararası kuralları olan bir resim ortaya çıkar.

Teknik Resim Nedir ?

Teknik resim, sadece bir parçanın resmi değildir. Bazı durumlarda aynı parça için birden çok resim çizmek gerekir. Diğer yandan birçok parçadan oluşmuş bir alet veya makinanın parçalarının birleştirilme şeklinin çizilmesi de bir teknik resimdir. Bu resme özel olarak montaj resmi veya komple resim denilmektedir. Montaj resminde birleştirmeye ilişkin sıra, birleştirme sırasında ortaya çıkan eksenler ve bunların aralıkları, paralellik, merkez kaçıklığı gibi özel ölçüler de bulunur.
Üretimde kullanmak amacıyla çizim yapmanın yanında tasarım amaçlı olarak da çizimler yapılır. Yeni bir parçanın şekillendirilmesi amacıyla yapılan çizimler tasarım çizimleridir. Tasarım çizimleri birçok aşamadan geçerek olgunlaşır ve sonunda üretim resmi haline gelir. Bu olgunlaşma sürecinde çok sayıda resim çizilmesi, resimler üzerinde çok sayıda değişikler yapılması gerekir. Bu nedenle tasarım resimleri,çizim açısından çok yorucu ve zaman alıcı resimlerdir.

Bilgisayar Destekli Çizim Nedir?

Bütün bu çizimleri bilgisayar ile yapabiliriz. Bilgisayar Destekli Çizim yepyeni bir tasarım ve çizim yöntemidir.
Bilgisayar, günümüzde her alanda kullanılabilmektedir. Bilgisayarın bu yaygın kullanımı; onu tanımayı, etkin olarak kullanmayı ve yaşamımıza katmayı zorunlu hâle getirmiştir. Ülkemizde ve dünyada birçok alanda işsizlik olmasına rağmen bilgisayarla ilgili alanlarda az veya çok bilgi ve becerisi olanlar için işsizlik sorunu olmadığı gibi bu alanda yetişmiş insan gücü açığı da vardır.
Hızla gelişen bilgisayar teknolojisi, teknik çizimlerde yerini almıştır.

Bilgisayar Desteği ile Çizim ve Tasarım Yapabilen Programlar

Bilgisayar desteği ile çizim ve tasarım yapabilen programlar geliştirilmiştir. Bu programlar, uzun yıllardır kullanılmaktadır. Farklı amaçlarla geliştirilmiş birçok bilgisayar destekli çizim programı vardır. Bunlar; AutoCAD, SolidWorks, 3DMax, LandscapeDesign, ArchiCAD, HomeDesign, SteelCAD, IdeCAD vb.
Bu programların bazıları belirli bir meslek alanı için hazırlanmışken bazıları da birçok meslek alanında kullanılabilmektedir. Yapacağınız çizim için en uygun programı seçmek oldukça önemlidir.
CAD, İngilizce “Computer Aided Design” kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesinden oluşmuştur. “Bilgisayar Destekli Çizim” veya “Bilgisayar Destekli Tasarım” anlamına gelmektedir.
Autocad programı, dünyada en yaygın kullanılan bilgisayar tasarım yazılımıdır. Autocad’in çizim dosya uzantısı “.dwg”, dünya endüstriyel çizim standardı olarak kabul edilmiştir.
Autocad, herhangi bir meslek dalına özgü olarak hazırlanmamıştır. 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizim yapabilme yeteneği sayesinde; mimarlık, inşaat mühendisliği, reklamcılık, makine mühendisliği, elektronik mühendisliği, tekstil mühendisliği ve burada sayamadığımız daha pek çok meslek dalında yaygın olarak kullanılmaktadır.
“Bilgisayar Destekli Tasarım” dersinde Autocad programının tanıtımı ve kullanım ile ilgili bilgileri öğreneceğiz.

Autocad programı

Diğer Konulara Bakmak İçin Tıklayın

Leave a Reply