Default image

admin

Autocad Programı

AUTOCAD PROGRAMI 1982 yılında ilk versiyonu kullanılmaya başlanılan Autocad, 34 yıllık süre içerisinde büyük gelişmeler göstermiştir. Autocad, tasarım ve çizimlerin bilgisayarda yapılabilmesini sağlayan, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kullanılan bilgisayar destekli tasarım ve çizim programıdır. Şunu rahatlıkla…

Bilgisayar Destekli Tasarım

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Resim Nedir? Bilgisayar destekli tasarım: Resim, 2 boyutlu ortamda nesnelerin çizgilerle tarif edilmesidir. 2 boyutlu ortam, çizim yaptığımız kağıt yüzeyidir. Çizim yaparken oluşan her şekil, nesnenin geometrik yapısını anlamamıza yardımcı olur. Çizim, bakış açımıza bağlı olarak nesnenin…

İktisat Ders Notları

iktisat
Yönetim Bilişim Sistemleri İktisat Ders Notları: Yönetim bilişim sistemleri iktisat ders notları;  2.Hafta İktisat Ders Notları  3.Hafta İktisat Ders Notları 4.Hafta İktisat Ders Notları 5.Hafta İktisat Ders Notları  6.Hafta İktisat Ders Notları  8.Hafta İktisat Ders Notları  9.Hafta İktisat Ders Notları…

Mutlak Değer

Mutlak Değer Mutlak Değer Nedir? Bir x reel sayısının sıfıra olan uzaklığına bu sayının mutlak değer i denir ve |x| ile gösterilir. Uzaklık negatif olamayacağından bir reel sayı mutlak dışına negatif çıkamaz. Bundan dolayı bir ifadeyi mutlak dışına çıkarırken mutlak içinin…

Basit Eşitsizlikler

BASİT EŞİTSİZLİKLER >, <, ≥, ≤ gibi sembollerle gösterilen ifadelere basit eşitsizlikler denir. x pozitif bir reel sayı ise, x > 0 şeklinde r negatif bir reel sayı ise, r < 0 şeklinde yazılır Basit Eşitsizliklerin Özellikleri: Eşitsizliğin her iki tarafına…

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılar a ve b birer tam sayı ve b ≠ 0 olmak üzere  şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Yukarıda da görüldüğü gibi, her tam sayı paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır. Yani rasyonel sayılar kümesi tam sayılar kümesini…

c# Sınıflar

C# CLASS(SINIFLAR) Nesne tabanlı programlamadan önceki tek yaklaşım olan yordamsal programlamada programlar sadece bir komut dizisi veya birer işlev (fonksiyon) kümesi olarak görülmekteydi. Bu yaklaşımla çok karmaşık problemlerin üstesinden gelmek oldukça zordu. Ancak nesne tabanlı programlama yaklaşımının benimsemiş olduğu ve…

Faktöriyel

FAKTÖRİYEL 1 den başlayarak n ye kadar olan doğal sayıların çarpımına n faktöriyel denir ve n! Şeklinde gösterilir. n! = n( n-1 ).( n-2 ).( n-3 )…..3.2.1(nεN) 0! = 1 1! = 1 2! = 2 3! = 6 4!…

Ardışık Sayılar

                                             Ardışık Sayılar Ardışık Sayılar Belirli bir atış miktarı ile artan sayılara ardışık sayılar denir. Ardışık tam sayılar{…….., -5,…