Asal Sayılar

ASAL SAYILAR

Asal Sayılar Nelerdir?

Asal Sayılar Negatif Olabilir Mi?

Asal sayılar bir ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1 den büyük tam sayılara asal sayı denir.

{2,5,7,11,13,17,19,23………}

  • 1 asal sayı değildir.
  • En küçük asal sayı 2 dir.
  • Çift asal sayı bir tane vardır(2)

Örnek:

x ve y doğal sayılardır.

(4x + y) * (y-4) = 29

olduğuna göre, x-y farkı kaçtır?

A) 8 B) 7      C) 1     D) 3 E) 4

çözüm:

17 asal sayı olduğundan çarpanları 1 ve 29 dir.

ve – 4 = 1

y = 5

4x + 5 = 29

4x = 24

x = 6

6 – 5 = 1 cevap C şıkkı

Asal Sayılar 1 den 100 e kadar

1 – 100 arasındaki asal sayılar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97′ dir.

(sabah.com)

Aralarında Asal Sayılar

1 den başka pozitif tam böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir.

  • Sayıların aralarında asal olması için asal sayı olması gerekmez.
  • Tüm asal sayılar aralarında asaldır.
  • 1 sayısı tüm pozitif tam sayılarla aralarında asaldır.

 

Örnek:

3 ile 14 aralarında asaldır.

6 ile 25 aralarında asaldır.

15 ile 33 aralarında asal değildir.

Çünkü  1 dışında otak bölenleri 3 vardır.

Örnek:

a, b ve c sayıları ikişerli ikişerli aralarında asal sayılardır.

a * b * c = 600

olduğuna göre a + b + c toplamı kaçtır?

A) 40 B) 20 C) 32 D) 30      E) 36

Çözüm:

600 sayısını asal çarpanlara ayırırsak,

600 = 2 3 .3.5 2  yön.

a, b, c nin aralarında asal olması  için

a = 2 3 = 8

b = 3

c = 5 2 = 25

a + b + c = 8 + 3+ 25

=36

Diğer Konulara Bakmak İçin Tıklayın

 

 

 

 

Leave a Reply