Ardışık Sayılar

                                             Ardışık Sayılar

Ardışık Sayılar

Belirli bir atış miktarı ile artan sayılara ardışık sayılar denir.

Ardışık tam sayılar{…….., -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5……..}

Ardışık çift tam sayılara{…….., -10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10……..}

Ardışık tek tam sayılar{…….., -5, -3, -1, 0, 1, 3, 5…….}

örnek:

Bir kitabın son iki sayfasının sayfa numaraları 681 dir. Buna göre bu kitap kaç sayfadır?

çözüm:

Bir kitabın sayfa numaraları ardışıktır. Kitap x sayfa olsun,

x + x-1=681

2x = 682

x= 341

Örnek:

Ardışık iki tam sayının toplamı 19 olduğuna göre, çarpımı kaçtır?

çözüm:

19 : 2 = 9.5

9 →9.5 ← 10

9 * 10 = 90

Ardışık Sayıların Toplamı 

Terim Sayısı Formülü = ((Son Terim — İlk Terim) / Artış Miktarı) + 1

Toplam =((Son Terim + İlk Terim)/2) * Terim Sayısı

Örnek:

18 ile 84 arasında kaç tane tek sayı vardır?

A) 38     B) 61      C) 35     D) 33      E) 34

Çözüm:

18 ile 84 arasındaki tek sayılar,

19, 21, 23, 25, …….., 83 tür.

Terim sayısı Formülü=((Son Terim — İlk Terim) / Artış Miktarı) + 1

Terim sayısı=(( 83 – 19 ) / 2 ) + 1 

cevap = 33

Örnek: 

41 + 47 + 53 + …….. + 599

Toplamını sonucu kaçtır?

Terim sayısı Formülü=((Son Terim — İlk Terim) / Artış Miktarı) + 1

Terim sayısı = ((599 — 41) / 6) + 1 =94

Toplam =((Son Terim + İlk Terim)/2) * Terim Sayısı

Toplam = (( 599 + 41 ) / 2 ) * 94

=320 * 94 = 30080

Örnek: 

A = 1 +2 +3 + 4 ………..+83

B =  4 +5 +6 …….. +82

Olduğuna göre A – B farkı kaçtır ?

çözüm:

A = 1 + 2 + 3 + 4 +5 +6 ……+82 +83

-B =                      4 +5 +6 …..+82

A – B = 1 + 2 + 3 + 83

A – B = 89

Diğer Konulara Bakmak İçin Tıklayın

Leave a Reply